Milovat to, co je krásné, není těžké, ale přiznat se k jedincům, kterým osud vtiskl znak méněcennosti, vyžaduje lidí celých, lidí kultury srdce. T.G.Masaryk

Zprávy ze školy


Hledáme a přijmeme učitele – speciálního pedagoga

Od 1.8.2016 došlo ke sloučení Základní školy praktické se Základní školou Petlérská.

Nový název školy je tedy
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov.
Součástí školy je Základní škola Havlíčkova 269 – detašované pracoviště.


Vítejte na stránkách Základní školy praktické v Klášterci nad Ohří

Co na našich stránkách najdete ?
Jednak si můžete přečíst zajímavé informace z historie i současnosti školy, složení pedagogického sboru, ale především zde budeme informovat o různých akcích, kterých se naše škola účastní.