Vzdělávací programy


První vzdělávací program – základní škola praktická

Pvním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání, většina jich pokračuje ve vzdělávání na učilištích.

Druhý vzdělávací program – základní škola speciální
Dalším, v pořadí druhým vzdělávacím programem je základní škola speciální. Tento program je určen všem dětem, které mají středně težké nebo těžké mentální postižení nebo mají jinou kombinaci vad /smyslové poškození, psychické nemoci, tělesné postižení apod.). Tento vzdělávací program je desetiletý, absolventi získávají základy vzdělání. Mohou pokračovat ve studiu na praktické škole, která je na 1, 2 nebo na 3 roky (nejbližší je v Jirkově).

Třetí 
vzdělávací program – Rehabilitační vzdělávací program 

Jedná se o vzdělávací program pro děti s těžkým až hlubokým mentálním postižením.Učitelé i žáci žijí spolu běžný školní život. Společně pracují, ale také se zúčastňují mnoha akcí školy. Mezi tradiční akce patří účast na Matějské pouti v Praze v den, kdy naši žáci mají všechny atrakce zdarma. Další super akcí je „Chceme žít s Vámi“ – zábava s televizí Nova v pražské Sazka-aréně. Aktivně připravujeme tradičně výstavy prací našich žáků a přátel školy, vždy před Vánocemi a Velikonocemi. Běžně se setkáváme s žáky ostatních škol ve městě při sportovních utkáních. Pravidelně se konají setkání žáků všech speciálních škol v našem okrese, hrajeme divadlo, sportujeme, chodíme do kina i do divadla, jezdíme na výlety, prostě „Nejen prací živ je člověk“.

Vzdělávací program – integrovaní žáci

U integrovaných žáků využíváme při tvorbě IVP ŠVP základní školy Petlérská, Klášterec nad Ohří. (Na základě dohody o spolupráci.)

Spokojené dítě – to je to, o co jde nám, a doufáme, že i většině rodičů.
Co naše škola nabízí ?
Naše škola nabízí speciální vzdělávací programy pro děti, které nezvládají náročnější vzdělávací programy na jiných základních školách.

Všechny naše vzdělávací programy respektují jakékoliv postižení žáka, ve vzdělávacím procesu jsou využívány speciální metody i formy práce, mnohé z dětí pracují podle vytvořených individuálních výchovně vzdělávacích programů, při nižším počtu žáků ve třídě, při využití pomoci asistentky.

Vzdělávací programy naší školy se výrazně liší od vzdělávacích programů jiných škol, protože mají na žáky nižší požadavky, mají redukované učivo. Na běžných základních školách naopak bývá vzdělávací program rozšířen např. o jazykové vzdělávání, matematiku nebo třeba programování.

Pokud rodiče budoucích žáků váhají s umístěním svých dětí, jsou zváni k prohlídce školy, mohou se podívat na práci ve třídách, promluvit s vedením školy a s učiteli, dítě se může zúčastnit výuky. Děláme vše pro to, aby dítě bylo spokojené, zbavilo se strachu z přechodu na jinou školu, aby mělo pocit úspěšnosti.

Škola má nově vybudovanou počítačovou učebnu >>>, žáci se učí anglický jazyk, odpoledne navštěvují sportovní kroužky.