Akce školy

 Školní rok 2018/2019

Dýňový den
Popis nedodán…

Zasazení lípy u příležitosti nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové
V našem lázeňském parku byla vysazena lípa srdčitá, jedná se již o 53. strom Olgy Havlové z celkových 85, které budou vysazeny v celé republice. Sázení stromu se zúčastnili představitelé města a nadace, ale i veřejnost. Za naši školu se zúčastnilo přibližně 8 lidí, což je úžasné. Akce byla velmi pěkná.

Vítání prvňáčků

 Školní rok 2017/2018

V rámci projektu „Člověk a příroda“ se žáci naší školy v Havlíčkově ulici zúčastnili dne 6.6.2018 výletu do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Společně s dětmi jsme si užili krásný slunečný den. A co jsme tam viděli? Podívejte se na přiložené fotografie! 

 

Malá procházka středověkem
Ve středu 13. června 2018  jeli žáci naší školy spolu s kamarády z „Petlérské“ na hrad Hasištejn. Agentura Modua Chomutov nechala naše žáky nahlédnout do života obyčejných lidí, kteří žili ve středověku. Tento výukový program, ve kterém jsme si například vyzkoušeli repriky středověkých zbraní, seznámili se s „s tehdejší lékárnou“, stali se svědky nečekaného přepadení, se nám velmi líbil. Nelze opomenout, že na konci programu jsme si mohli uválet a upéct obilné placky na rozpálených roštech či  zakoupit tehdejší jídla.

Mgr. Petra Rompotlová

Koncert
V pondělí 21. 5. 2018 jsme byli na koncertě Zemlinského kvarteta. Koncert se konal v rámci KLÖSTERLINU / baletní a hudební přehlídka/ v renesančním sále zámku Klášterec nad Ohří. Koncert byl věnován významnému hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, od jehož úmrtí uplynulo 90 let. Na koncertě zazněly skladby významných hudebních skladatelů. Byl to pro nás velmi silný a nevšední zážitek, protože naši žáci byli na takovémto koncertě poprvé. Moc se nám to líbilo a organizátorům děkujeme za zprostředkování pěkného pondělního dopoledne, které našim žákům zpestřilo výuku hudební výchovy.

Mgr. Zdena Cekotová, Mgr. Dana Wollinová-Saloňová

Návštěva knihovny

24.4. se uskutečnila návštěva knihovny. Bylo to příjemné zpestření výuky. Žáci byli seznámeni s jarní tématikou.

Přehlídka zručnosti

Dne 24. 4. 2018 se žáci Jaroslav Prkna a Michal Tancoš zúčastnili „Přehlídky zručnosti“ na ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728. Na soutěž jsme se vydali vlakem, cestou jsme ještě probírali postupy práce při výrobě zadaného výrobku. Ve škole nás přivítala paní ředitelka a pak předala slovo pracovníkům školy a mistrům, kteří žáky seznámili s cílem přehlídky a popřáli jim hodně úspěchů. Chlapci se hned vrhli do práce: měřili, rýsovali, řezali a pilovali. Práce jim pěkně šla od ruky. Po necelých třech hodinách se mohli pochlubit svými výrobky, které se jim opravdu povedly. Chlapci z naší školy vyráběli dřevěný hlavolam. V konečném pořadí získal Michal 3. místo a Jára stanul na stupínku nejvyšším. Domů si odvezli hezké ceny.

Oběma hochům gratulujeme k jejich úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří i paní ředitelce Mgr. Haně Horské a jejím zaměstnancům, kteří byli velmi ochotní a vstřícní.

Za detašované pracoviště ZŠ Havlíčkova Mgr. Zdena Cekotová

Jarní přehlídka tvořivosti

V pátek 23. března 2018 se na detašovaném pracovišti ZŠ Havlíčkova v Klášterci nad Ohří uskutečnila Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol, základních škol speciálních okresu Chomutov a přátel školy. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Mgr. Jaromír Mácha. Poté následovalo hudební vystoupení žáků základní školy Petlérská a Havlíčkova. V jednotlivých třídách pak zástupci sedmi škol se svými učiteli vytvářeli výrobky, které byly zaměřeny na jaro a Velikonoce. Vyhodnocení proběhlo v naší krásné knihovně, ve které byli odměněni žáci i jejich učitelé. V tento projektový den pracovali i žáci „Havlíčkovky“, kteří se samotné přehlídky nezúčastnili. Ti vytvářeli ve svých třídách spolu se svými učiteli také výrobky k danému tématu.

Následné pondělí 26. března 2018 se konala v hotelu Bohemia Excellent v Klášterci nad Ohří

vernisáž „Jarní přehlídky tvořivosti“, kde opět nechybělo hudební vystoupení již zmíněných žáků ZŠ Petlérská a Havlíčkova. Poté si všichni přítomní mohli prohlédnout v salonku hotelu výrobky, které společně vytvořili žáci a pedagogové. Velké poděkování patří Městskému úřadu Klášterec nad Ohří, Zahradnictví Petrů a HOPI Holding a. s. Klášterec nad Ohří.

                                                                                          Mgr. Petra Rompotlová

Sportovní hry přátelství

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se žáci speciálních tříd naší školy zúčastnili „Sportovních her přátelství“, které se konaly ve Spořicích. Soutěžilo se ve dvanácti disciplínách, které naši sportovci plnili s velkým nasazením. Za své výkony byli žáci odměněni zlatými medailemi, věcnými cenami a diplomem. Tento sportovní den se nám všem velmi líbil a již teď se těšíme na další rok, kdy si opět ve Spořicích rádi zasportujeme.

                                                                              Mgr. Petra Rompotlová

Kurz bruslení

Vánoční výstava 2017

Návštěva v knihovně

Dýňový den

Výtvarná přehlídka Vejprty

Základní škola Petlérská 447, detašované pracoviště Havlíčkova 269 se zúčastnila výtvarné přehlídky ve Vejprtech na téma České dějiny.

Ukliďme Česko 2017

Školní rok 2016/2017

Branný závod Místo
Výchovný ústav v Místě připravil na středu 13. 6. 2017 branně orientační závod, kterého se zúčastnila 3 tříčlenná družstva žáků naší školy. Žáci plnili na pěti stanovištích úkoly, které měli splnit v co nejkratším čase.

STANOVIŠTĚ:

  1. Turisticko tábornická oblast=orientace s mapou a buzolou, typy ohnišť
  2. Sportovní oblast=hod na cíl, střelba ze vzduchovky, překonání překážky
  3. Přírodovědná oblast=PP, telefony, naše rostlina a živočichové, třídění odpadu
  4. Kulturně zeměpisná oblast=kulturní památky, kraje ČR
  5. Technická oblast=zatloukání hřebíku, přišití knoflíku, dopravní značky

V kategorii speciálních tříd se na prvním místě umístili naši žáci – Veronika Ederová, Natálie Šťastná a Rudolf Lippmann a v kategorii dívky do patnácti let se na prvním místě umístili opět naši žáci – Natálie Hazuchová, Natálie Zlámalová a Michal Tancoš.

PŘIHLÁŠENA 3 TŘÍČLENNÁ DRUŽSTVA DO PATNÁCTI LET:

DRUŽSTVO 1

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA

Ederová Vereonika

Lippmann Rudolf

Šťastná Natálie

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

Černá Karolína

 

DRUŽSTVO 2

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA

Hazuchová Natálie

Tancoš Michal

Zlámalová Natálie

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

Mgr. Fric Václav

 

DRUŽSTVO 3

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA

Eder David

Szoboszlai David

Prkna Jaroslav

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

Mgr. Cekotová Zdeňka

Pedagogický dohled nad žáky: Mgr. Zdeňka Cekotová, Mgr. Václav Fric, Karolína Černá

Foto ZDE.

V Klášterci nad Ohří dne 14. 6. 2017 Mgr. Václav Fric

Branný den
Bez textu. Foto ZDE.

Mgr.Václav Fric

První pomoc s Hnedle Vedle
Bez textu. Foto ZDE.

No name

Vernisáž „Jarní přehlídky tvořivosti“
V pondělí 10. dubna 2017 se v hotelu Bohemia Excellent v Klášterci nad Ohří konala vernisáž „Jarní přehlídky tvořivosti“. Po úvodních slovech ředitele školy Mgr. Jaromíra Máchy a starosty města ing. Štefana Drozda žáci školy z Petlérské a Havlíčkovy ulice vystoupili se svým hudebním programem. Poté si všichni mohli prohlédnout v salonku hotelu výrobky zaměřené na jaro a velikonoční svátky, které vytvořili žáci spolu se svými pedagogy. Foto ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Jarní přehlídka tvořivosti
V pátek 7. dubna 2017 se na Základní škole Petlérská, Klášterec nad Ohří, detašované pracoviště Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří konala „Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol speciálních okresu Chomutov“. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Mgr. Jaromír Mácha, který zároveň přivítal hosty, zejména starostu města ing. Štefana Drozda. Společné hudební vystoupení žáků základní školy Petlérská a Havlíčkova bylo důstojným vstupem do přehlídky pro všechny zúčastněné zástupce škol z Vejprt, Kadaně, Chomutova, Místa, Radonic, Jirkova a samozřejmě Klášterce. Jednotlivé třídy se proměnily v dílny, kde se vytvářely krásné výrobky zaměřené na jaro a velikonoční svátky. Vyhodnocení „Jarní přehlídky tvořivosti“ proběhlo v knihovně školy, kde byli odměněni všichni žáci. Výrobky si mohl prohlídnout každý návštěvník na chodbě školy. V tento projektový den i žáci „Havlíčkovky“, kteří se neúčastnili samotné přehlídky, vytvářeli spolu se svými učiteli výrobky, které se váží k jaru a Velikonocům. Chtěla bych poděkovat sponzorům firem Vizab Security p. Romana Vitouše a Zahradnictví Petrů, kteří nám umožnili připravit pro žáky občerstvení a odměny. Příjemným pohlazením byla mini výstavka živých králíčků, které si během tvořivého dopoledne žáci užívali. Foto ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Ukliďme svět
Žáci naší školy se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a ve středu 5. 4. 2017 se dali do úklidu okolí školy v Havlíčkově ulici. Žáci si rozdělili úseky a postupně sbírali odpadky, hrabali listí a starou trávu, zametali cestičky a chodníky a po ukončení úklidu měli všichni upřímnou radost z toho, jak okolí školy prokouklo. Foto ZDE.

Mgr. Václav Fric

Uctění památky obětí holocaustu
dnes 27. 1. 2017 se žáci ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov, detašované pracoviště Základní škola Havlíčkova 269 v 11,00 hodin v rámci projektu KROKUS sešli k připomenutí Mezinárodního dne uctění památky obětí holocaustu. Žákům byl vysvětlen pojem holocaust, byly připomenuty oběti holocaustu a odprezentovány práce žáků z vyučovacích hodin Vv, Pč, D a literatury. Foto ZDE.

Mgr. Václav Fric

Veřejný pořádek
V úterý 24. ledna se na naší škole v rámci prevence konala beseda na téma „Veřejný pořádek“. Strážník Městské policie Klášterec nad Ohří p. Palfi se žáky hovořil o dané problematice. Nelze opomenout, že nechyběly otázky z řad žáků i učitelů, na které bylo odpovězeno.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Foto ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Ve středu 11. ledna jsme v rámci projektu Integrovaný záchranný systém navštívili Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje stanice Klášterec nad Ohří. Nejdříve nám byla ukázána technika a poté se nás ujal p. Foukal, který je členem dobrovolného hasičského sboru. Seznámil nás s konkrétními činnostmi „dobrovolných a státních hasičů“. Nechyběly otázky z řad žáků a učitelů, které se týkaly provozu, organizace a fungování záchranného systému. Vše nám bylo vysvětleno a otázky zodpovězeny.

Na zpáteční cestě do školy jsme prošli kláštereckým zámeckým parkem, abychom sledovali proměny přírody a užili si zimní krásy. Foto ZDE

Za spokojené žáky a učitele Mgr. Petra Rompotlová

Projektový den „ Vánoce v regionu“ 19.12.2016
Vlastní průběh projektu
Cílem projektu bylo seznámit žáky s vánočními zvyky, seznámení s regionem, ve kterém žijeme. Součástí projektu byla i prohlídka vánoční výzdoby Kadaně. Ráno jsme přijeli do Kadaně autobusem. Po příjezdu na nás čekala paní učitelka Rešlová, která si pro žáky si připravila prohlídku města s bohatým výkladem. Nejvíce se nám líbila vypravení o historii domů na náměstí a k tomu se vztahující pověsti o katu a jeptišce. Žákům se nejvíce zalíbila Katova ulička. A vyvrcholením dne byla návštěva filmového představení –‚Tajný život mazlíčků‘. V rámci projektu si žáci vybarvili omalovánky a vytvářeli vlastní výtvarné vzpomínky z projektového dne. Ve třídách jsme si z výtvarných prací udělali výstavu.
Foto ZDE.

Žáci součástí koncertu
V sobotu 10. prosince 2016 proběhla na Zámku v Klášterci nad Ohří neobvyklá a krásná akce, která představila žáky  ZŠ Petlérská a Havlíčkova Klášterec nad Ohří spolu s Pěveckým ženským  komorním souborem SEPTEM CANTET. Součástí Adventního koncertu byla výstavka výtvarných prací žáků ZŠ Petlérská prezentovaných na panelech. Žáci z Havlíčkovy potěšili přítomné diváky malými keramickými kometami, které měl každý na svém sedadle.
Koncert se vydařil a potěšil ve vánočním čase každého, který se přišel na zajímavý koncert podívat. Foto ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Mikulášská besídka
V pondělí 5. prosince naši školu navštívili studenti zdejší GSOŠ. Spolu se svou  paní učitelkou Mgr. Abiadovou měli pro naše žáky připravený program k Mikuláši. Převlečení studenti nadělili našim žákům, po zazpívání písně či přednesení básně, sladkosti. Příjemné bylo tvoření vánočních ozdob a zpěv vánočních písní a koled. Jsme velmi rádi, že tato akce byla jednou z dalších akcí v rámci projektu Žít spolu – ne vedle sebe.
Za žáky a učitele všem děkujeme a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. Foto ZDE.

                                                                                      Mgr. Petra Rompotlová

Prevence
V úterý 29. listopadu  se na naší škole konala beseda na „Volné téma“. Naši žáci pokládali str. Miroslavovi Palfimu z MP Klášterec nad Ohří různé otázky. Tato beseda byla velmi zajímavá a poučná.
Velmi děkujeme a přejeme šťastné a veselé Vánoce a v roce 2017 vše nejlepší. Foto ZDE.

                                                                                         Mgr. Petra Rompotlová

Projektový den – „Dýňový den „ 21. 10. 2016
V pátek 21. 10. 2016 byl na naší škole „ Dýňový den“. Cílem projektu bylo seznámit žáky s anglosaským lidovým svátkem, který připadá na 31. října a v současné době získává oblibu i u nás.

Všechny třídy si již několik dní předem vyhledávaly na internetu různé způsoby vyřezávání dýní a sbíraly přírodní materiál na dozdobení.
V pátek žáci za pomoci učitelky a asistentek dýně rozřízli, vydlabali je, vyřezali do nich různé obličeje a některé dozdobili přírodninami.
Nazdobené dýně jsme vystavili na chodbě školy.Pak žáci odnesli dýně před hotel Bohemia Excellent a na školní zahradu, kde budou vystaveny. Foto ZDE

II- ZŠ – Mgr. Dana Wollinová Saloňová

Školní rok 2015/2016

Prevence na ZŠP
Ke konci školního roku se na naší škole v rámci prevence uskutečnily níže uvedené besedy, které provedl str. Miroslav Palfi z Městské policie Klášterec nad Ohří.
16.5.  :  Volné téma (otázky, odpovědi)
25.5. : Chování  na silnici, BESIP, cyklisti, chodci
6.6. :   Volné téma (otázky, odpovědi)

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Petra Rompotlová

Den dětí
Ve středu 1. června žáci 1. stupně naší školy spolu se svými učiteli zavítali na zdejší GSOŠ. Zde, v rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ , měli studenti Mgr. Abiadové připravený program ke Dni dětí.

Tato akce se nám všem velmi líbila, prožili jsme krásné dopoledne.

Mgr. Petra Rompotlová

Sportovní hry přátelství
Ve středu 16. 4. 2016 se žáci speciálních tříd vypravili do Spořic, kde se konal již pátý ročník Sportovních her přátelství.  Tato akce je pořádaná výborem SPMP ČR ve spolupráci s chomutovskou Palachovkou. Soutěžilo se ve dvanácti různých disciplínách jako například jízda na dřevěné desce, hod na koš a slalom. Všichni sportovci plnili jednotlivé disciplíny s velikým nasazením a nadšením.  Za svoje sportovní výkony byli žáci odměněni zlatými medailemi, diplomem a věcnými cenami. Foto ZDE.

Bc. Jana Novotná

Dne 22. 4. 2016 se žáci naší školy zúčastnili veletrhu „Technodays“, který byl letos obohacen o prezentaci nových firem. Žáci si ve venkovních prostorách i v prostorách chomutovského divadla mohli vyzkoušet řadu řemesel a seznámit se s prezentací vystavujících firem, ve kterých mohou po vyučení najít práci. Mohli si zde vytvořit reálnou představu o náplni svého budoucího povolání.
Všem, kteří akci připravili, děkujeme za jejich úsilí a vstřícnost. Foto ZDE.
Mgr. Zdena Cekotová

Ochutnávka exotického ovoce
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol byl naší škole zaslán ochutnávkový koš s exotickými druhy ovoce. Před samotnou ochutnávkou jsme si s žáky povyprávěli o prospěšnosti ovoce pro naše zdraví. Kromě citrusových plodů mohli žáci ochutnat např. granátové jablko, nashi, physalis, avokádo a různé druhy melounů. Nejenže byla tato svačinka zdravá, ale hlavně zajímavá, protože málokdo z žáků toto ovoce viděl a ochutnal. Foto ZDE.

Bc. Jana Novotná

Ukončení plaveckého výcviku
Ve čtvrtek 7. 4. ukončili žáci prvního stupně plavecký výcvik, který probíhal v bazénu na ZŠ Krátká. Během deseti lekcí se žáci naučili splývat, skákat do vody, plavat, hrát vodní hry a mnoho dalších věcí. Poslední lekce byla plná zábavy, dovádění a her. Na památku si každý odnesl odznak malého plavce a sladkou odměnu. Moc děkujeme paní učitelce Pokorné, která se našim žákům věnovala. Doufáme, že plavecký výcvik se bude opakovat i v příštím školním roce. Foto ZDE.

Bc. Jana Novotná

Přehlídka tvořivosti 2016
V pátek 18. března se na naší škole konala Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol praktických a speciálních Chomutovska. Nejdříve byli všichni účastníci a hosté přivítáni hudebním vystoupením a poté se již vytvářely výrobky s danou tématikou. Nelze opomenout, že akce se uskutečnila díky pomoci firmy Vizab Security p. Vitouše, firmy SADY Klášterec nad Ohří p. Petrů a v neposlední řade SPMP ČR. Všem děkujeme a přejeme krásné jarní dny a pěkné Velikonoce. Foto ZDE

Mgr. Petra Rompotlová

Divadlo VeTři
Středeční dopoledne 16. března naši školu navštívilo divadlo VeTři, které mělo připravené divadelní scénky na téma Domácí násilí. Žáci byli nenásilnou formou vtaženi do děje, přemýšleli a také se učili reagovat na případné životní situace. Tato forma prevence byla velmi zajímavá a poučná. Velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Foto ZDE

Mgr. Petra Rompotlová

Plavecké závody v Lounech
23. 2. 2016 žáci naší školy v doprovodu paní učitelky a paní asistentky vyrazili do Loun na plavecké závody s velrybou Bětkou. Při plnění nejrůznějších vodních a podvodních disciplín podávali naši plavci výborné výkony. Celé sportovní dopoledne provázel bojový duch, spousta legrace a zábavy. Naši žáci se v různých disciplínách  několikrát umístili na předních místech. I letos se nám podařilo v celkovém klání obsadit 1. místo.Za svou snahu a plavecké dovednosti byli odměněni drobnými dárky a velkou nafukovací velrybou Bětkou.

Poděkování patří organizátorům soutěže, kteří opět připravili pro děti pěkné sportovní dopoledne. Samozřejmě, že si pochvalu zaslouží i soutěžící, kteří podali vynikající výkony. Na úspěchu svých svěřenců se podílí i paní učitelky, které chodí ve svém volném čase každou středu se svými žáky plavat do bazénu I. ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří. I jim děkujeme.
Už se těšíme na další ročník. Foto ZDE.

Mgr. Zdena Cekotová 

Vánoční výstava 2015
V pondělí 14. prosince se v hotelu Bohemia Excellent v Klášterci nad Ohří uskutečnila vernisáž Vánoční výstavy. Prodej výrobků žáků ZŠP, přátel školy a SPMP ČR byl zahájen zpěvem vánočních písní žáků a pracovníků školy včetně místního komorního souboru Septem Cantet.
Milým hostem byl starosta města ing. Drozd, který poděkoval žákům i pedagogickým pracovníkům za práci a zároveň popřál všem krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší.
Škola si velice váží účasti dalších zastupitelů města, kteří si našli chvilku v tomto adventním čase a svou přítomností podpořili celou akci. Foto ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Mikulášská besídka na ZŠP
V rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ měli ve čtvrtek 3. prosince studenti zdejší GSOŠ spolu se svou paní učitelkou Abiadovou připravený program k Mikuláši. S čerty, Mikulášem a anděly si naši žáci i učitelé zazpívali vánoční písně a koledy a dotvořili vánoční ozdoby. Jménem našeho pedagogického sboru bych chtěla Mgr. Abiadové a studentům popřát krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší. Foto ZDE

Mgr. Petra Rompotlová

Výtvarná přehlídka ve Vejprtech
V pátek 6. listopadu 2015 se konala výtvarná přehlídka ve Vejprtech s tématem „Máme rádi zvířata“. Za naši školu se již tradičně zúčastnila paní učitelka Tereza Ženíšková s kolegyní Janou Šperglovou. Z důvodu nemoci jeli pouze dva žáci – Patrik Ferenc a Jakub Kilian. Přestože byli dva, všechnu práci perfektně zvládli. Na motivy zvířat vytvořili papírový prostorově řešený podpořský svět. Přehlídky se zúčastnilo také několik škol z okresu. Všechny výtvory byly nápadité a budou použity jako výzdoba na místní vejprtské škole. Při vyhlášení získali všichni první cenu a malou odměnu. Akce byla příjemná a povedla se. Foto ZDE

Mgr. Tereza Ženíšková

Prevence na ZŠP
V rámci prevence se na naší škole od září 2015 uskutečnily besedy a divadelní představení:
Chování k cizím osobám, jednání v krizových situacích (30.9., zajistila Městská policie Klášterec nad Ohří)
Bezpečný domov a chování (5.10., zajistila Městská policie Klášterec nad Ohří)
Jak telefonovat na tísňové linky a co říci (14.10.,zajistila manažerka prevence kriminality Klášterec nad Ohří)
Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Foto ZDE

Mgr. Petra Rompotlová

Dopravní výchova na zámku
V pondělí 7.9. jsme se vydali do zámku v Klášterci nad Ohří, kde na nás čekal policista a Bobík s kamarády pejskem a ježkem. Vysvětlili nám, jak se máme správně a bezpečně chovat v silničním provozu. Na žáky nečekala jen teorie, ale také si mohli vyzkoušet své dovednosti i prakticky. S Bobíkem a jeho kamarády se dětem moc líbilo. Foto ZDE

Bc. Jana Novotná

Beseda o dentální hygieně
Ve středu 23.9. navštívili naši školu V. Ilavskyj a jeho kolegyně, medici z plzeňské lékařské fakulty. Ti si s našimi žáky promluvili o tom, jak si správně čistit zuby a jak je důležité pečovat o zdraví celé ústní dutiny. Poté následovala praktická ukázka na zvětšené maketě lidského chrupu. Nakonec se žáci rozdělili do skupin a vše si prakticky vyzkoušeli sami na sobě. Foto ZDE

Moc děkujeme za velice přínosnou besedu.

Bc. Jana Novotná

[toggle title=“školní rok 2014/2015″]

Návštěva v MŠ Stonožka
Ve čtvrtek 4. června jsme se s žáky prvního stupně vydali do MŠ Stonožka, kde pro nás měly děti ze školky připravené pohybové vystoupení. S tímto vystoupením se děti z mateřské školy umístily ve své kategorii na 2. místě v soutěži pohybových skladeb na akci „Česko se hýbe“. Moc děkujeme za pozvání.

Bc. Jana Novotná

Den dětí GSOŠ
První červnové úterý žáci 1. stupně naší školy spolu se svými učiteli zavítali na zdejší GSOŠ. Zde v rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ měla Mgr. Abiadová spolu se svými studenty připravený program ke Dni dětí. Po pohádce, soutěžích a v neposlední řadě diskotéce jsme se rozloučili a popřáli všem krásné prázdniny.

Za spokojené žáky a učitele Mgr. Petra Rompotlová

 Jaro dětem
Ve středu 27. května žáci naší školy navštívili hudebně pohybové představení „Jaro dětem“, které bylo pořádané ZUŠ v Klášterci nad Ohří. Malí i velcí umělci měli připravené tematicky zaměřené pásmo plné hudby, tance, říkanek a divadelní tvorby. Byl to velice pěkný zážitek, který se našim dětem moc líbil.

Bc. Jana Novotná

VELETRH TECHNODAYS 2015
Dne 14. 5. 2015 se žáci 7., 8. a 9. ročníku naší školy vypravili do Chomutova na 3. ročník veletrhu TECHNODAYS 2015. Cestu jim hradila škola. Cílem této akce je seznámit žáky, rodiče a širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem. Vystavující firmy Ústeckého a Karlovarského kraje zde prezentovaly svoji poptávku na trhu práce. Na akci se prezentovaly firmy v oblastech: hornictví, elektrotechnika, energetika, strojírenství, dřevozpracující, hydraulika, stavebnictví, automobilní a pozemní stavitelství.

Naše žáky nejvíce zaujaly firmy: Donaldson Czech republic s. r. o., Heros group, Severočeské doly a. s., Toyoda Gosei Czech s. r. o. a Hitachi automotive systems Czech.
Žáci si na této akci rozšířili své poznatky o technických oborech a řemeslech a měli možnost si je představit jako volbu moderního povolání pro svoji budoucnost. Tiskovou zprávu a foto naleznete ZDE

Mgr. Zdena Cekotová

 Vzácná návštěva na škole
V úterý 12. 5. 2015 navštívili naši školu členové výboru pro spolupráci mezi holandským Baarnem a naším městem. Baarenští přátelé, paní starostka a ostatní členové výboru pro spolupráci z české strany byli přijati ředitelkou školy za zvuků známé písně Tulipány z Amsterdamu, potom žáci školy zazpívali na uvítanou dvě písně a předali hostům drobné upomínkové předměty, které sami vyrobili.

Po prohlídce školy následovala diskuze v kanceláři školy, ředitelky odpovídala na dotazy hostů a nastínila také další vývoj školy.
Jsme rádi, že jsme mohli uvítat na půdě školy naše přátele.

 

Rej čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se celá škola vypravila do letního kina, kde se konal velký rej čarodějnic a čarodějů. O příjemné dopoledne plné hudby a zábavy se postaralo hudební divadlo Hnedle Vedle v čele s Tomášem Bartákem a Dům dětí a mládeže Volňásek. Na této akci bylo k vidění mnoho krásných čarodějnic, ale musíme se pochlubit tím, že v soutěži o „Nejhezčí čarodějnici“ se ta naše stala absolutní vítězkou.Večer zazpívala zpěvačka Petra Černocká.

Bc. Jana Novotná

DEN ZEMĚ – výstup na zříceninu hradu Šumná
22. dubna se na celém světě slaví Den Země. Je to svátek naší planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života.I naši žáci 7., 8. a 9. ročníku oslavili dne 24. 4. 2015 tento den výšlapem na zříceninu hradu Šumná, která leží nedaleko města Klášterec nad Ohří. Žáci si prostřednictvím prezentací, pracovních listů a praktických úkolů na jednotlivých stanovištích výstupu osvojovali poznatky o vztazích mezi přírodou a lidskou společností. V rámci environmentální výchovy jsme se zaměřili na ochranu životního prostředí.

Mgr. Zdena Cekotová

Matějská pouť
V pondělí 23. března jeli někteří členové SPMP ČR naší školy na Matějskou pouť do Prahy. V tento den jsou totiž desítky domácích i zahraničních atrakcí přístupné dětem s handicapem zcela zdarma. Také od společnosti KOČKA s.r.o. byl v odpoledních hodinách přichystán koncert předních českých umělců na Křižíkově fontáně.
Tento den se dozajista vydařil a již teď se všichni těšíme na následující rok, kdy s radostí přijmeme pozvání společnosti Kočka s.r.o. a velmi rádi do našeho hlavního města zavítáme.

Mgr. Petra Rompotlová

Jarní přehlídka tvořivosti 2015
Páteční dopoledne 27. března se na naší škole, jako každým rokem, konala Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol praktických a speciálních Chomutovska. Hudebním vystoupením přivítali žáci naší školy zástupce ostatních škol. Celé dopoledne se vytvářely výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Akce se uskutečnila za pomoci firmy Vizab Security p. Vitouše, firmy SADY Klášterec nad Ohří a ZAHRADNICTVÍ MANA Klášterec nad Ohří.
Za spokojené účastníky Mgr. Petra Rompotlová

Mgr. Petra Rompotlová

 Plavecké závody Louny

Někteří žáci naší školy chodí každou středu na rekondiční a rehabilitační plavání do bazénu I. ZŠ Krátká. Zde procvičují a posilují své tělo, učí se plavat nebo se zdokonalují ve svých plaveckých dovednostech.
Všechen svůj plavecký um pak zúročili v úterý 17. 3. 2015 na plavecké soutěži „Vodní hrátky s velrybou Bětkou“, kterou pro děti připravily OO SPMP Louny a Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny.
Plavecké klání plné her se nám povedlo na jedničku. Soutěžili jsme v sedmi disciplínách a šestkrát jsme obsadili první místo. Celkově jsme se umístili na 1. místě. Žáci si ze závodů odváželi dobrou náladu, malé dárečky a velkou nafukovací velrybu Bětku. Ve škole pak byli odměněni i malou sladkostí, aby měli dostatek síly a tu správnou motivaci pro další soutěže.

Mgr. Zdena Cekotová

 Vánoční výstava

V pondělí 15. 12. 2014 byl zahájen již 19. ročník vánoční výstavy, na které můžeme vidět výrobky a práce našich žáků, přátel školy a SPMP ČR.  Akce byla zahájena zpěvem vánočních koled a písní, které zazpívali žáci a pracovníci školy za doprovodu místního komorního souboru Septem Cantet.
Jsme velice rádi, že Vánoční výstavu tradičně navštívila starostka Ing. Kateřina Mazánková spolu s místostarostou a  tajemníkem MěÚ.Foto z akce ZDE.

 Bc. Jana Novotná

Zábavné plavání
Žáci naší školy, kteří ve svém volném čase chodí každý týden pravidelně plavat do bazénu I. ZŠ Krátká, změřili dne 10. 12. 2014 své síly v zábavném předvánočním plavání. Zdatní plavci již hravě zvládnou přeplavat i několik bazénů, ale ani začátečníci se nenechali zahanbit a předvedli, že se vody nebojí. Brzy už budou plavat i oni jako kapříci. Za své úspěchy a snahu byli odměněni malou sladkostí. Foto z akce ZDE.

 Mgr. Zdena Cekotová

Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince se na naší škole konala jedna z dalších akcí v rámci projektu Žít spolu – ne vedle sebe „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. Studenti ze zdejší GSOŠ, kteří byli převlečeni za Mikuláše, čerty a anděly, nadělili našim žákům, po přednesení básně či zazpívání koledy, sladkosti. Nechyběla také soutěž O nejhezčího kapříka a zpěv vánočních koled. Velké díky patří studentům a Mgr. Abiadové, která celou akci zajistila.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2015. Foto z akce ZDE.

Mgr. Petra Rompotlová

Prevence na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ
V rámci primární prevence se na naší škole konaly besedy, které měl připravené str. Miroslav Palfi z Městské policie Klášterec nad Ohří. S našimi žáky hovořil na témata:
Bezpečnost ve městě, nácvik tísňového volání (24.9.)
Práva a povinnosti mladistvých (26.11.)
Besedy byly velmi poučné a zajímavé.

Mgr. Petra Rompotlová

Dýňový den
V pátek 24.10.2014 si naši žáci užili spoustu legrace, již po několikáté se zde konal „Dýňový den“. V každé třídě žáci vyráběli dýňové strašáky a strašidelné škrabošky. Celý den se nesl ve strašidelném duchu. Na závěr tohoto dne jsme vyrobené strašáky vystavili před hotel Bohemia Excellent.
Velké poděkování patří paní Zeibichové (firma Janina hra s.r.o., Polní 682, Klášterec nad Ohří), která dodala dýně na náš „Dýňový den“.
Foto z akce
 ZDE.

 Bc. Jana Novotná

„Uhelné safari“ v Mostě 
Ve čtvrtek 16. října se naši žáci zúčastnili exkurze „Uhelné safari“ v Mostě. Po nezbytném bezpečnostním školení jsme nastoupili do terénního vozidla a s naším průvodcem jsme se vydali do lomu Vršany. Nejdříve jsme se podívali na lom z Vršanské vyhlídky. Poté jsme se mohli zblízka podívat na práci skládkového stroje, těžbu skrývky rýpadlem KU 800 a těžbu uhlí rýpadlem KU 300. Dále jsme měli možnost navštívit rekultivované oblasti jako např. Hipodrom Most a jezero Most. Výklad pana průvodce byl velice zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.
Foto z akce ZDE

Bc. Jana Skácelová

Vítání prvňáčků
První den nového školního roku jsme přivítali naše nejmladší žáky a jejich rodiče a příbuzné ve školní knihovně. Zde jsme jim předali dárečky na uvítanou a popřáli, aby se jim v naší škole líbilo. Prvňáčky a jejich blízké pozdravila také paní Poláková, zástupkyně města Klášterec nad Ohří. Foto z akce ZDE

Bc. Jana Novotná

[/toggle]
[toggle title=“školní rok 2013/2014″]

Dětský den na GSOŠ
Ve středu 3. června si žáci prvního stupně naší školy užili Dětský den na GSOŠ v Klášterci nad Ohří. V rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ si studenti pod vedením Mgr. Abiadové připravili pro naše žáky pohádku O dvanácti měsíčkách. Po pohádce na žáky čekaly různé soutěže a plnění zábavných úkolů. Na závěr si pro nás připravili hezké písničky a sladkou odměnu. Foto z akce ZDE.

Bc. Jana Novotná

Jaro dětem
Ve středu 28. května žáci prvního stupně naší školy navštívili hudebně pohybové představení „Jaro dětem“, které bylo pořádané ZUŠ v Klášterci nad Ohří. Malí i velcí umělci měli připravené tematicky zaměřené pásmo plné hudby, tance a říkanek. Byl to velice pěkný zážitek, který se našim dětem moc líbil. Foto z akce ZDE.

Bc. Jana Novotná

Muzikoterapie
V úterý 20. května naši školu navštívili manželé Šestákovi z Perštejna. Ti měli pro naše žáky připravený hudebně-vzdělávací program s prvky muzikoterapie. Žáci zpívali písně za doprovodu kytary, rytmizovali, vyzkoušeli si zahrát na netradiční hudební nástroje, dozvěděli se o kultuře australských domorodců a hudebních nástrojích z různých konců světa. Foto z akce ZDE.

Bc. Petra Rompotlová

Sportovní hry přátelství
V úterý 15. 4. 2014 se naši žáci zúčastnili „ Sportovních her přátelství“. Jako vždy s nadšením soutěžili v nejrůznějších disciplínách. Za své zápolení děti získaly pohár náměstka primátora Statutárního města Chomutov. Každý sportovec si odnesl také medaili a nechyběly ani věcné ceny. Foto z akce ZDE.

Mgr. Lucie Deáková

 Jarní přehlídka 2014
V pátek 11. dubna se na naší škole konala Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol praktických a základních škol speciálních okresu Chomutov.

Zástupce praktických a speciálních škol Chomutovska přivítali hudebním vystoupením žáci naší školy. Všichni žáci vytvářeli pod vedením svých učitelů výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Za svou práci byli účastníci odměněni velikonoční nadílkou. Celá akce se uskutečnila za pomoci firmy VIZAB Security p. Vitouše, fa SADY Klášterec nad Ohří a ZAHRADNICTVÍ MANA Klášterec nad Ohří. Foto z akce ZDE.

Bc. Petra Rompotlová

Přehlídka zručnosti 2014
V pátek 21.3.2014 se naše škola zúčastnila každoroční akce s názvem „Přehlídka zručnosti a dovednosti žáků Základních škol praktických a speciálních“, kterou pořádala Základní škola a Mateřská škola v Chomutově. Naši školu reprezentovali dva žáci: Michal Jahl a Tomáš Lacko. Michal si z Chomutova přivezl krásné druhé místo. Oběma šikovným chlapcům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Dlouhý Michal

Návykové látky
V rámci spolupráce mezi naší školou a Pedagogicko – psychologickou poradnou Kadaň se ve čtvrtek 10. ledna uskutečnila na naší škole beseda. Pro žáky 1. stupně měly Mgr. Lhotská a Bc. Nyklíčková připravené velmi zajímavé povídání o návykových látkách. Seznámily naše žáky s jednotlivými návykovými látkami a především s jejich škodlivostí pro lidský organismus. Cestou pohádkových postav nenásilnou a zábavnou formou varovaly děti před zneužíváním návykových látek. Tato beseda se nám učitelům a žákům velmi líbila a pracovnicím PPP Kadaň děkujeme. Foto z akce ZDE.

 Bc. Petra Rompotlová

Vánoční výstava 2013
Dne 16.12.2013 se konala Vánoční výstava prací žáků a přátel školy v hotelu Bohemia Excellent.
Fotografie z akce ZDE. 

Dlouhý Michal 

 Cesta do pravěku
První listopadové dopoledne se někteří žáci naší školy společně se svými učiteli jeli podívat do mosteckého Divadla rozmanitostí na představení Cesta do pravěku. Příběh, který vyprávěl o partě chlapců, kteří se vydali proti proudu řeky a času do dob, kdy na Zemi žili tvorové, kteří v současné době již neexistují, se nám líbil.  Cesta vlakem z Mostu domů, do Klášterce nám utekla a již se všichni těšíme na další představení, kdy opět vyjedeme do Divadla rozmanitostí…Foto z akce ZDE.

Za spokojené výletníky Bc. Petra Rompotlová

 Dýňový den
Ve čtvrtek 24.10.2013 se na naší škole konal „Dýňový den“. Foto z akce ZDE.

 

Výtvarná přehlídka ve Vejprtech
V pátek 25. října 2013 se někteří žáci III. ZŠS pod vedením paní učitelky Mgr. Terezy Kubešové a Jany Šperglové již tradičně zúčastnili Výtvarné přehlídky ve Vejprtech. Letošním tématem bylo „Co by bylo, kdyby …“ ztvárněné libovolnou technikou. Pro jeho realizaci si výše jmenovaní vybrali ekologické téma formou koláže, kde na jedné půlce zářila krásná příroda a na druhé byla zničená krajina s dominantní skládkou. Vzhledem k tomu, že na této přehlídce vyhrávají všichni, odvezli si domů výborný perník, tašku s odměnami a krásné zážitky.

Červená Karkulka
Ve středu 9. října 2013 se žáci ze speciálních a nižšího stupně praktických tříd zúčastnili divadelního ztvárnění pohádky Červená Karkulka v podání divadla Duha v Kulturním domě. Představení bylo dle odezvy ze strany kantorů i dětí velmi vydařené. Zejména propracované kulisy a důvtipný děj pohádky, během kterého se ozýval z řad diváků značný smích.


Vítání prvňáčků

V pondělí 2. září 2013 jsme na naší škole přivítali nové prvňáčky. Doufáme, že se jim u nás bude líbit a přejeme jim mnoho úspěchů ve škole.

[/toggle]
[toggle title=“školní rok 2012/2013″]

EVROPA OTEVŘENÁ VŠEM, ŠKOLA OTEVŘENÁ VŠEM

Kompletní přehled článků a fotografií – EVROPSKÝ DEN 2013

Kompletní přehled článků a fotografií (EN) – EVROPSKÝ DEN 2013

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE

Novinový článek z akce si můžete prohlédnout ZDE

Dlouhý Michal

Den dětí
V úterý 2. června prožili mladší žáci naší školy téměř 2 hodiny se studenty GSOŠ v Klášterci nad Ohří. V rámci projektu „Žít spolu-ne vedle sebe“ si studenti pod vedením Mgr. Abiadové připravili ke Dni dětí pohádku O ošklivém káčátku a různé soutěže. Po vydařené diskotéce a sladké odměně jsme se rozloučili a vrátili do naší školy ZŠP.

Bc. Petra Rompotlová

Jaro dětem
Dne 17. května se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili hudebně pohybového představení Jaro dětem pořádaného ZUŠ v Kulturním domě. Motivem byla pohádka Jeníček a Mařenka, jejíž postavy – Jeníčka, Mařenku, tátu, macechu i babiznu ztvárnili malí i velcí umělci v podobě hudby, písniček, říkanek a tanečků. Jednalo se o moc hezkou podívanou, našim dětem se vystoupení velice líbilo.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE

Mgr. Tereza Kubešová

Divadýlko 2013
Ve čtvrtek 9. 5. se uskutečnil jubilejní 15. ročník „Dívadýlko 2013“. Tato nesoutěžní přehlídka dramatické tvořivosti žáků speciálních škol se letos konala naposledy. Protože se naše škola jako jediná zúčastnila všech ročníků Divadýlka, získala pamětní zlatou kazetu. Děti si za své vystoupení jako obvykle odvezly diplom, krásná upomínková trika, další věcné ceny a jako sladkou tečku marcipánový dort.
Velké poděkování patří Marii Grimlové, která byla po celou dobu výbornou organizátorkou těchto akcí.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE

Mgr. Lucie Deáková

Chceme žít s vámi, 2. května 2013
První květnový čtvrtek se  v Praze v O2  aréně konal charitativní koncert „Chceme žít s vámi“. Na tento již 18. ročník se jelo podívat 45 členů SPMP ČR. Přes dvě hodiny písní v podání některých našich předních umělců uváděla, jako každým rokem, moderátorská sourozenecká dvojice Adéla a Dalibor Gondíkovi. Děti viděly např. Heidi Janků, Michala Davida a skupinu Maxim Turbulenc. Po ukončení koncertu jsme se tradičně zastavili v Dejvicích u Mc Donald´s. Tento den se nám všem velmi líbil a to i přesto, že počasí nám moc nepřálo.
Velké poděkování patří autobusové dopravě p. Škramlíka.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 Za spokojené účastníky Bc. Petra Rompotlová

Prevence na Základní škole praktické
V pátek 26. dubna 2013 se na naší škole konala beseda na téma Důležitá telefonní čísla, oznámení závažné události. Této besedy, kterou měl připravenou str. Miroslav Palfi z Městské policie Klášterec nad Ohří se zúčastnilo 42 dětí.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Bc. Petra Rompotlová

Sportovní hry přátelství
Dne 25. 4. 2013 se žáci naší školy zúčastnilo „Sportovních her přátelství“. Soutěžilo se v deseti netradičních disciplínách jako například jízda na hadru, jízda v papírové krabici nebo jízda na lyžích. Děti plnily jednotlivé disciplíny s plným nasazením a obrovským nadšením. Za svou snahu byli žáci nakonec odměněni zlatou medailí, věcnými cenami a jako každý správný sportovec museli načerpat nové síly z porce chutného oběda.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Lucie Deáková

Přehlídka zručnosti 2013
Ve čtvrtek 25.4.2013 se naše škola zúčastnila každoroční akce s názvem „Přehlídka zručnosti a dovednosti žáků Základních škol praktických a speciálních“, kterou pořádala Základní škola a Mateřská škola v Chomutově. Naši školu reprezentovali dva žáci: Patrik Ferenc a Jakub Turek. Patrik si z Chomutova přivezl třetí místo a Jakub dokonce místo druhé. Oběma šikovným chlapcům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Dlouhý Michal

Představení hudebního divadla Hnedle vedle „Šípková Růženka“
Ve čtvrtek 11. dubna bylo 22 žáků naší školy v klášterském kině Svět. Hudební divadlo Hnedle vedle s Tomášem Bartákem zde mělo připravenou pohádku Šípková Růženka. Tato pohádková klauniáda plná písniček o princezně Růžence a jejím princi, kterou zaklela zlá sudička, se nám všem líbila.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.                                                                           Bc. Petra Rompotlová

Dopravní soutěž
Dne 10.4.2013  proběhlo městské kolo dopravní soutěže, které se zúčastnilo 5 žáků naší školy (D.Szoboszlai, T. Lacko, J. Turek, M. Beran, R. Oháh). Všichni se vzorně chovali a reprezentovali naší školu. Nejlepší umístění získal Michal Beran, v kategorii starších žáků obsadil 3. místo! Blahopřejeme

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.                                                                                            Z. Pokorná

Vernisáž Jarní přehlídky tvořivosti žáků základních škol praktických, základních škol speciálních okresu Chomutov a přátel školy
Velikonoční svátky jsme v naší škole zahájili Jarní vernisáží. Tato akce se konala 20. března v hotelu Bohemia Excellent. Při této příležitosti žáci svým hudebním vystoupením potěšili nejen rodiče, ale i přátele školy. Krásným hudebním pásmem byla zahájena prezentace nejrůznějších výrobků a dekorací s jarní a velikonoční tématikou.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.                                                                                                J. Novotná

Jarní přehlídka tvořivosti žáků základních škol praktických, základních škol speciálních okresu Chomutov a přátel školy
Úterní dopoledne 19. března patřilo na naší škole dětským zástupcům praktických a speciálních škol Chomutovska. Hudebním vystoupením, které měli připravené žáci naší školy, byli přivítáni všichni účastníci. Poté ve třídách vytvářeli zástupci škol pod vedením svých učitelů výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo v naší školní knihovně, kde byli všichni žáci odměněni velikonoční nadílkou a paní učitelky květinou. Nelze opomenout, že se celá akce uskutečnila za pomoci Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, skupiny ČEZ a v neposlední řadě firmy VIZAB Security p. Vitouše.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.                      Za spokojené žáky a učitele Bc. Petra Rompotlová

Pobyt na běžkách v přírodě
Ve dnech 11.2. – 15.2. 2013 se uskutečnil pro žáky naší školy pobyt na běžkách v přírodě. Zúčastnilo se jej celkem 11 žáků ze sedmého až devátého ročníku. Každý den vyjížděli na Měděnec, kde se učili základy techniky jízdy na běžkách pod vedením Mgr. Fartsalasové a Mgr. Máchy.
Žáci byli velice učenliví a snaživí. Všem se pobyt na horách velice líbil a moc se těší na příští rok.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.                                                                                                   J.Novotná

Zdobení  Vánočního stromku
Dne 30.11.2012 se žáci Základní školy praktické zúčastnili soutěže ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ u hotelu Bohemia Excellent.
Pokud se Vám stromeček líbí, hlasujte pro něj přímo v hotelu Bohemia Excellent (Stromek číslo 6).

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Plavecké závody v Lounech
V úterý 27. listopadu reprezentovali žáci naši školu v plavání. Zúčastnili se plaveckých závodů Integrace VIII. v Lounech, kde obsadili krásné 2. místo v konkurenci dvanácti družstev. Kromě stříbrného poháru si plavci přivezli mnoho medailí za jednotlivé plavecké disciplíny. Děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci školy.
Jana Novotná

Podzimní radovánky „Dýňový den“ – 24.10.2012
Dne 24.10.2012 proběhl na naší škole zábavný den: Podzimní radovánky „Dýňový den“ . Na tento projektový den se žáci jednotlivých tříd připravovali celý den,Vyráběli dýňové strašáky a škrabošky.
„Dýňový “ den začal výrobou malých dýňových strašáků. Po jejich dokončení šli všichni do tělocvičny, kde společně zahájili “ Dýňové řádění“, zpěvem písní. Po ní se všichni zúčastnění rozdělili do družstev a soutěžili na několika stanovištích. Každý byl za své snažení odměněn malou sladkostí a dárkem.

Beseda o zubní hygieně
Základní školu praktickou v Klášterci nad Ohří navštívili dva studenti lékařské fakulty – Veronika Posekaná a Viktor Ilavskyj, aby si s žáky promluvili o ústní hygieně a také o tom, jak o zuby a ústní dutinu správně pečovat pečovat.  Více se dočtete v novinovém článku ZDE

Divadelní představení Noc na Karlštejně
(Bude doplněno)

Prevence na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ
V rámci primární prevence se v úterý 11. září pro žáky prvních až šestých ročníků naší školy konala beseda na téma Dopravní výchova. Dané téma bylo zajímavé a poučné. Tímto str. Palfimu z Městské policie v Klášterci nad Ohří děkujeme.
Bc. Petra Rompotlová

Vítání prvňáčků – 3.9. 2012
V pondělí 3. 9. 2012 se po prázdninách znovu otevřely dveře naší školy a pro pedagogy a žáky nastal začátek nového školního roku. Tento den byl významný především pro nové prvňáčky, kteří poprvé zasedli do školních lavic. Náležitě jsme je všichni přivítali ve školní knihovně.
Přejeme všem naším prvňáčkům mnoho radosti a úspěchů na naší škole.
[/toggle]
[toggle title=“školní rok 2011/2012″]

Přehlídka zručnosti
Dne 19. 4. 2012 se v Chomutově konala přehlídka zručnosti a dovednosti žáků základních škol praktických a speciálních. Naší školu reprezentovali dva žáci: Patrik Ferenc a Michal Beran. Práce obou chlapců byly velmi povedené.

Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 se žáci naší školy zúčastnili městského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Jejich výkony byly vynikající. Žáci obsadili 1. a 3. místo ve svých kategoriích, za což byli náležitě odměněni.Mgr. Lucie Deáková

Jarní přehlídka
Jedním z významných dnů pro žáky ze ZŠP byl druhý duben. Tento den se v hotelu Bohemia Excellent konala Jarní přehlídka tvořivosti žáků. Při této příležitosti žáci svým hudebním vystoupením potěšili nejen rodiče, ale i přátelé školy. Hudebním pásmem zahájili prezentaci svých výrobků.

Taneční kroužek
Jednou z mimoškolních činností, které naše škola nabízí je taneční kroužek. Zde žáci realizují své pohybové představy a rozvíjí rytmické cítění.
Mgr. Lucie Deáková

Vernisáž betlémů
Dne 25. prosince 2011 proběhla v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří vernisáž betlémů, které se jako každý rok zúčastnila i naše škola. Náš betlém připravovala třída III. ZŠS.
Letos se rozrostl téměř o polovinu a stal se tak skoro největší expozicí. Do kláštereckého betlému jsme přispěli palmou a keramickým velbloudem. Výstava potrvá až do ledna.
Mgr. Tereza Kubešová

Mikulášská nadílka
Dne 5. 12. 2011 se v rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ na naší škole konala mikulášská nadílka. Studenti GSOŠ si pro žáky připravili pestrý program plný vánočních koled a povídání o tradicích. Nechyběly ani soutěže o sladké odměny. Celý program byl ukončen mikulášskou diskotékou.

Zdobení vánočního stromečku
Ve čtvrtek 1. 12. 2011 se někteří žáci zúčastnili soutěže ve zdobení vánočních stromečků v lázeňském areálu. Každá škola si mohla vybrat stromek, který ozdobila vlastnoručně vyráběnými ozdobami. Pro děti bylo připraveno i malé občerstvení v restauraci Peřeje, která tuto akci pořádala. Naše škola se umístila na třetím místě.
Jana Novotná

Plavecké závody
Dne 30.11. 2011 se zúčastnili žáci naší školy plaveckých závodů Integrace VII. v Lounech. Naši žáci získali krásné 2. místo
Mgr. Jaroslava Fartsalasová

Výtvarná přehlídka ve Vejprtech
Dne 16. listopadu 2011 se naši žáci zúčastnili okresní výtvarné přehlídky ve Vejprtech. Letošním tématem přehlídky byl „Kouzelný podzim“ (skřítkové, víly, meluzíny a lesní strašidla). Výrobky žáků byly velmi povedené a za svou práci si zasloužili náležitou odměnu.
Mgr. Lucie Deákov

Prevence
V pondělí 7. listopadu se na naší škole pro žáky 8. a 9. ročníků uskutečnila přednáška na téma ,,O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti‘‘. Pan Řehák s našimi žáky otevřeně hovořil o této problematice. Nelze opomenout, že zde byla také zpětná vazba v podobě četných otázek.
Téměř 2 hodiny strávené prevencí byly pro naše žáky velkým přínosem.
Petra Rompotlová

Městská policie na škole
V rámci primární prevence se v úterý 1. listopadu na naší škole konaly besedy, které měl připravené str. Miroslav Palfi. S našimi žáky hovořil o právech a povinnostech občanů vůči MP a PČR. Všem se besedy líbily a str. Palfimu velmi děkujeme.
Petra Rompotlov

Jak Lesíčkovi uletěly včelky
V úterý 11.10. 2011 navštívili naši školu herci z Karlovarského divadla s ekologicky zaměřenou pohádkou Jak Lesíčkovi uletěly včelky. Tato pohádka byla nejen úsměvná, ale zároveň i naučná. Zábavnou formu se žáci dověděli o tom, jak správně třídit odpad.
Představení se nám velice líbilo
Jana Novotná

Dýňový den
Dne 21.10.2011 proběhl na naší škole zábavný den „Dýňoví strašáci“. Na tento projektový den se žáci jednotlivých tříd připravovali celý týden.
Vyráběli dýňové kostými, klobouky a škrabošky.
„Dýňový “ den začal výrobou malých dýňových strašáků. Po jejich dokončení si všichni oblékli „dýňové“ kostýmy a šli do tělocvičny, kde společně zahájili “ Dýňové řádění“, strašidláckou písní. Po ní se všichni zúčastnění rozdělili do družstev a soutěžili na několika stanovištích. Každý byl za své snažení odměněn malou sladkostí a dárkem.
Nakonec jsme si na posilnění za školou opekli špekáčky.
Jsme moc rádi, že se našeho „Dýňového dne“ zúčastnili i mladší kamarádi z mateřské školky v Dlouhé ulici a doufáme, že se jim společné „řádění“ líbilo stejně, jako nám

Vítání prvňáčků
Ve čtvrtek 1. září 2011 jsme na naší škole přivítali nové prvňáčky. Doufáme, že se jim u nás bude moc líbit. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole.
Jana Novotná
[/toggle]
[toggle title=“školní rok 2010/2011″]
Divadýlko 2011
Ve středu 4. května 2011 se v Chomutově konal již 13. ročník Divadýlka. Této nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti speciálních škol se zúčastnili i žáci naší školy s vystoupením Šmoulové. I přes velkou trému soutěžících vystoupení zvládli na jedničku a tím si zasloužili nejen sladké, ale i věcné odměny.
Mgr. Lucie Deáková

Velikonoční přehlídka zručnosti
Páteční dopoledne 15. dubna patřilo na naší škole přehlídce zručnosti:Velikonoce. Pozvaní byli žáci praktických a speciálních škol okresu Chomutov. Ti vytvářeli výrobky s velikonoční a jarní tématikou. Za svou práci na velikonoční přehlídce byli všichni účastníci odměněni velikonoční nadílkou
Petra Rompotlová

Chceme žít s vámi
V úterý 19. dubna se v Praze v O2 areně konal již 16. ročník koncertu ,,Chceme žít s vámi“. Na tento charitativní koncert, který jako každý rok uváděla moderátorská dvojice Adéla a Dalibor Gondíkovi, se jelo z naší školy podívat 45 členů SPMP ČR. Přes 2 hodiny písní v podání některých našich umělců jsme si velmi užili. Zpívali jsme a tančili. Po ukončení koncertu jsme se zastavili v Dejvicích u McDonald’s. Všichni jsme si tento den užili a již nyní se těšíme na příští rok, kdy se s dobrou náladou opět vydáme do Prahy.
Petra Rompotlová

Besedy – Kontakt dětí s nebezpečnou osobou,Prokazování totožnosti
Páteční dopoledne 11. března patřilo na naší škole prevenci. Mgr. Mildorfová z Preventivně informační skupiny Chomutov měla pro naše žáky připravené dvě besedy. S mladšími žáky hovořila o nebezpečí, které jim hrozí, budou-li hovořit s cizí osobou. Se staršími žáky hovořila o problematice prokazování totožnosti. Tyto besedy byly pro naše žáky velmi zajímavé a poučné.
Petra Rompotlová

Prevence na ZŠP
V pátek 11. února naši školu opět navštívila v rámci primární prevence Mgr. Mildorfová z Preventivně informační skupiny Chomutov. Tentokrát si pro naše žáky připravila besedy na téma ,,Nechte mě bejt“ a ,,Drogy“. Besedy byly velmi poučné, zajímavé a žáky zaujaly.
Petra Rompotlová

Besedy
V rámci primární prevence nás v pondělí 24. ledna navštívila Mgr. Mildorfová z Preventivně informační skupiny Chomutov. Pro naše žáky měla připravené besedy na téma Krádež (6. a 7. roč.) a Zpackané životy (8. a 9. roč.).
Petra Rompotlová

Jak se dělá tanečník
Ve středu 19. ledna 2011 navštívili žáci naší školy kulturní dům, kde měli možnost shlédnout představení pod názvem Jak se dělá tanečník. Nejlepší studenti pražské konzervatoře nám předvedli ukázky jednotlivých tanečních technik, etud a choreografií.
Umělecký soubor „Balet Praha Junior“ odvedl skvělý výkon. Toto představení nás všechny velice oslovilo.
Podle nás bylo jedno z nejlepších, na které byla naše škola pozvána.
Jana Novotná

Vánoční výstava
Výstava prací našich žáků

Vánoční vystoupení v  DOMOVĚ  PRO  SENIORY
Ve čtvrtek 16. prosince navštívili žáci naší školy Domov pro seniory v Klášterci nad Ohří. V tomto krásném předvánočním čase zazpívali babičkám a dědečkům vánoční písně a koledy. Z vystoupení, které se nám vydařilo, jsme měli všichni radost. Jsme velmi rádi, že se seniorům tento ,,vánoční dárek“ líbil. Velkým překvapením pro nás bylo, že i my jsme byli obdarováni vánočními dárky.
Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce vše nejlepší.
Petra Rompotlová

Mikulášská nadílka
Pondělní dopoledne 6. prosince měli studenti GSOŠ pro naše žáky připravenou mikulášskou nadílku.

Zdobení vánočního stromečku
Ve čtvrtek 2. prosince se žáci ze tříd paní učitelek Hoštové, Rompotlové a Saloňové zúčastnili zdobení vánočních stromečků v lázeňském areálu…

Plavecké závody
V pátek 5.11.2010 se několik tříd naší školy vydalo na klášterecký zámek, kde se konala výstava angličáků…

Beseda – problematika násilí
Ve středu 24. listopadu se na naší škole v rámci primární prevence uskutečnily dvě besedy…

Výstava angličáků
V pátek 5.11.2010 se několik tříd naší školy vydalo na klášterecký zámek, kde se konala výstava angličáků…‘

Výtvarná přehlídka ve Vejprtech
Ve čtvrtek 4.11. se po roce opět sešli žáci praktických a speciálních škol okresu Chomutov na výtvarné přehlídce ve Vejprtech…

Interaktivní výuka
8. říjen strávili naši žáci z I. třídy, 1. a 5. ročníku, která se coby Kouzelná třída vydává ve školním roce 2010/11 ve stopách Harryho Pottera, interaktivní výukou…

Vítání prvňáčků
Ve středu 1.9.2010 jsme na naší škole přivítali nové prvňáčky. Přejeme jim mnoho školních úspěchů
[/toggle]
[toggle title=“školní rok 2009/2010″]

Beseda – Kriminalita mládeže
Ve čtvrtek 10. června se pro žáky 2. stupně naší školy uskutečnily besedy, které měl připravené p. Palfi z Městské policie Klášterec nad Ohří. Pro žáky bylo téma ,,Kriminalita mládeže“ velmi zajímavé a poučné.

Dětský den na GSOŠ
Ve středu 2. června 2010 žáci prožili krásné 2 hodiny se studenty SŠSS v Klášterci nad Ohří. V rámci projektu ,,Žít spolu – ne vedle sebe“ si studenti připravili ke Dni dětí pohádku Kocour v botách  a různé soutěže.

Pyžamový den
Na Dětský den 1.6. 2010 si žáci 4.a 6. ročníku základní školy praktické uspořádali „Pyžámkový den“. Každý měl za úkol přinést si pyžamo, polštářek, deku a svou oblíbenou plyšovou hračku.

Vydařený den s holandskými hudebníky
Den v rámci projektu „Žít spolu – ne vedle sebe“ proběhl na naší škole v pátek 14. května. V rámci spolupráce měst Klášterec nad Ohří a holandského Baarnu vystupoval v tělocvičně dechový orchestr Crescendo…

Divadýlko 2010
12. května 2010 se již po dvanácté sešli v Chomutově žáci speciálních škol z Chomutovska a okolí k přehlídce dramatické tvorby. Tento rok bylo Divadýlko kvůli velkému počtu vystupujících rozděleno do dvou dnů.

Čarodějnice 2010
V rámci projektu „Žít spolu –ne vedle sebe“ se v pátek 30.4.2010 konalo v kláštereckém parku sportovní dopoledne. Této akce se zúčastnili členové SPMP ČR, studenti SŠSS a žáci Základní školy praktické v Klášterci nad Ohří.

Městská dopravní soutěž
V Klášterci nad Ohří se v průběhu měsíce dubna 2010 konala dopravní soutěž ve spolupráci s městským úřadem a městskou policií. Této soutěže se zúčastnili i dva žáci 6. ročníku Martina Hazuchová a Vasil Dudaš.

Ukončení plaveckého výcviku
Na pozvání společnosti Kočka, s. r .o., zavítaly 29. března na Matějskou pouť v Praze různě handicapované děti.Této dlouholeté tradiční akce se zúčastnili žáci a žákyně z naší základní školy praktické.

Charitativní koncert Chceme žít s Vámi
úterý 20. dubna se konal v Praze v O2 areně charitativní koncert ,,Chceme žít s vámi“.
I tento rok vyjel z Klášterce autobus s 50 členy SPMP ČR na tento již 15. ročník.

Matějská pouť
Na pozvání společnosti Kočka, s. r .o., zavítaly 29. března na Matějskou pouť v Praze různě handicapované děti.Této dlouholeté tradiční akce se zúčastnili žáci a žákyně z naší základní školy praktické.

Velikonoční přehlídka
Příjemné velikonoční dopoledne se uskutečnilo na Základní škole praktické v Klášterci nad Ohří v pátek 26. března. Jako každým rokem žáci praktických a speciálních škol okresu Chomutov vytvářeli výrobky s jarní a velikonoční tématikou.

Lyžařský výcvik
Díky spolupráci se 3.ZŠ jsme ve dnech 1.-5.2. 2010 opět vyjížděli na Klínovec. Naši žáci se učili základní techniky jízdy na běžkách. Všem se pobyt na horách velice líbil a už teď se určitě moc těší na příští rok.

Klášterecký skřítek
Do výtvarné soutěže na téma Klášterecký skřítek, vyhlášené Domem dětí a mládeže Volňásek, se zapojily i naše děti, konkrétně z 1. a 5. ročníku, které vyučuje Mgr. Radka Maříková.

Beseda – AIDS, DROGY
V úterý 26. ledna se na naší škole konala beseda ne téma AIDS a DROGY. Mgr. Abiadová se studenty místní GSOŠ hovořila se žáky 7. až 9. ročníků o této závažné problematice.

Besedy s městskou policií
Ve středu 20. ledna a ve čtvrtek 21. ledna se na naší škole uskutečnily besedy, které měla připravené str. Eva Bártová z Městské policie Klášterec nad Ohří. Se žáky 2. stupně hovořila o právech a povinnostech občanů vůči MP a PČR.

Vánoční kapr – městské kolo
Ve čtvrtek 17. prosince se na 4. ZŠ v Klášterci nad Ohří konala pěvecká soutěž „Vánoční kapr“. Naší školu reprezentovali 3 žáci. Marek Dunka, Marek Balog a David Szboszlai.

Návštěva MŠ Stonožka
V pátek 11.12.2009 navštívili žáci několika tříd naší školy místní MŠ Stonožku, kde si pro ně děti připravily vystoupení s pásmem písní a básní. Vystoupení se nám velice líbilo.

Pěvecká soutěž – O vánočního kapra
Ve čtvrtek 10.12.2009 se u nás ve škole konalo školní kolo pěvecké soutěže „O vánočního kapra“. Žáci, kteří se této soutěže zúčastnili, zazpívali jednu vánoční píseň nebo koledu.

Vánoční výstava
V pondělí 7.12.2009 byl zahájen již 14. ročník prodejní vánoční výstavy. Na výstavě můžeme vidět výrobky žáků a učitelů naší školy

Mikulášská besídka
V pátek 4.12. na naše žáky čekalo v tělocvičně velké překvapení. Na děti se přišel podívat čert, Mikuláš a anděl.
Studenti z GSOŠ si pro naše děti připravili dopoledne plné zábavy. Soutěžilo se, tančilo a zpívalo se …

Plavecké závody Louny
Dne 27.11.09 se naši žáci zúčastnili plaveckých závodů v Lounech – „Integrace V“. Na závodech startovalo 18 družstev, naši žáci získali krásné druhé místo. Přivezli si několik medailí a putovní pohár.

Seminář – prevence závislostí
Ve dnech 29. – 30. 10. na naší škole probíhal seminář, který se týkal prevence drogových závislostí u dětí z MŠ a dětí na 1. stupni ZŠ.

Výtvarná přehlídka ve Vejprtech
Ve čtvrtek 22.10. 2009 se několik žáků z naší školy zúčastnilo výtvarné přehlídky ve Vejprtech. Téma letošní výtvarné přehlídky bylo:„Nejkrásnější drak podzimu 2009“.

Beseda – Chování na ulici
V pondělí 19. října se na naší škole pro žáky prvních až šestých ročníků konala beseda na téma ,, Chování na ulici “ . Policistka České republiky Bc. Eva Holická připomněla důležitá pravidla.

Zatočte s elektroodpadem
V rámci zkvalitnění ekologické výchovy jsme se se žáky 7.,8. a 9. ročníku zúčastnili dne 14.10.2009 naučně – zábavného programu “ Zatočte s elektroodpadem „.

Cross běh
Dne 22.9.2009 uspořádala naše škola již 10.ročník  cross-běhu.Tato celoměstská soutěž proběhla za účasti žáků 3.ZŠ, 4.ZŠ a žáků základní školy praktické.

Vítání prvňáčků
První školní den jsme u nás spolu s Janou Dufkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, přivítali čtyři prvňáčky, kteří budou chodit do třídy spolu s páťáky.
[/toggle]