Získali jsme 90 000 korun od Nadace ČEZ

Symbolický šek v hodnotě 90 000 korun přivezl ve čtvrtek 27. května z Děčína zástupce ředitelky Mgr. Jaromír Mácha. Naše škola tak patřila mezi dvaadvacet organizací z Ústeckého a Libereckého kraje, které uspěly v grantovém řízení Nadace ČEZ, které bylo vyhlášeno pro rok 2009.

Například z Chomutovska byly stejně úspěšní Základní škola a Mateřská škola Radonice, Základní škola  v ulici Budovatelů v Jirkově a  Střední škola energetická a stavební Chomutov.  Slavnostního předávání nadačních šeků v Městském divadle Děčín se zúčastnili ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch, generální ředitel ČEZ Správa majetku Jan Kalina a člen představenstva ČEZ Distribuce Filip Secký. Konkrétně z rukou  posledně jmenovaného převzal šek i Mgr. Mácha.

Naše škola využije finanční příspěvek na eliminaci závadového chování žáků se zaměřením zejména na bezpečné chování chodců a cyklistů v dopravních situacích. Za tím účelem bylo zakoupeno12 jízdních kol, která budou využita nejen v rámci praktické výuky, ale i ke krátkým jízdním výletům v okolí školy. Samozřejmě za odborného pedagogického dohledu a jen se žáky, kteří správně pochopí   pravidla bezpečného chování v silničním provozu a dokáží se jim i přizpůsobit.

Naše úspěšnost v grantovém řízení Nadace ČEZ, do něhož se v roce 2009 jen na severu Čech přihlásilo se svými žádostmi více než 150 organizací, byla podmíněna dobře zpracovaným a vše srozumitelně vysvětlujícím projektem. Správní radu nadace zaujal právě možností začlenění handicapovaných dětí do běžného života za využití netradičních výukových pomůcek, jako jsou jízdní kola. Tím splnil hned několik nepsaných pravidel v rámci přerozdělování finančních prostředků. Pokryl totiž hned tři preferované oblasti: 1. školství a vzdělávání, 2. sociální péče a pomoc handicapovaným a 3. sport  a volnočasové aktivity.